Login

Formål

Formålet med husets beboerudvalg er, at:

  • Fungere som VitusBerings arbejdsmiljø-udvalg
  • Bidrage med ideer til parkens udvikling
  • Drøfte og kvalificere oplæg fra VitusBerings team
  • Være bindeled mellem VitusBering og egen organisation / organisationer

 


 

Til forsiden
Beboerudvalg
Formål
Deltagere
Referater
Tilbud til husets beboere
Vitus Bering Innovation Park / Chr. M. Østergaards Vej 4a / 8700 Horsens / Tlf.: 87 55 43 43 / E-mail: info@vitusbering.dk
Google profil